Ливерная колбаса - Маду

Честные отзывы и впечатления...

Эта колбаса стоит в Алматы ~ 680 тенге... Продукт очень сомнительный и мало распространенный, я беру ее для кошек.

Страшная колбаса!

Ливерная колбаса - Маду, отзыв, ничего хорошего нет!

На вид колбаса не самая аппетитная. Тонкая, затянутая пленкой, серая, мутная...

Отзыв га Ливерную вареную колбасу 3 сорт - ТОО Маду, Алматы

На пленке напечатано: ТОО "Маду" - колбаса ливерная вареная, третий сорт. СЕ РК 1035-2006 KZA.07/GI-0005

Состав: субпродукты 2 сорт, жилка, шкурка свиная, мука 1 сорт, специи, соль пищевая. Сделано в Казахстане, Алматы.

Ливерная колбаса - ТОО Маду, Казахстан, Алматы, для кошек

Режем колбасу, смотрим... на запах - неприятно... на вид что-то странное, на вкус... убейте - я это есть не буду!

Колбаса явно не съедобная, хотя бы по кошачьей "экспертизе" - кошки не ошибаются! И эту колбасу они едят с большой неохотой! Второе, всякий раз она разная - то твердая, как резина, то расползается как жидкое желе... то в ней одни приправы, то другие... но никогда вкусно она не пахла!

Михаил Дмитриенко
Алматы
2020 г.

Liver sausage - Madu

This sausage costs ~ 680 tenge in Almaty ... The product is very dubious and not widely used, I take it for cats.

Terrible sausage!

The sausage is not the most delicious in appearance. Thin, covered with a film, gray, cloudy... Printed on the film: LLP "Madu" - boiled liver sausage, third grade. CE RK 1035-2006 KZA.07 / GI-0005

Ingredients: 2nd grade offal, vein, pork skin, 1st grade flour, spices, table salt. Made in Kazakhstan, Almaty.

We cut the sausage, look ... the smell is unpleasant ... it looks strange, it tastes ... kill me - I won't eat it!

The sausage is clearly not edible, at least according to the cat's "examination" - cats are not mistaken! And they eat this sausage with great reluctance! Second, every time it is different - it is hard like rubber, then it spreads like liquid jelly ... then there are some seasonings in it, then others ... but it never smelled delicious!

Mikhail Dmitrienko
Almaty
2020

Májkolbász - Madu

Ez a kolbász ~ 680 tenge ára Almatyban ... A termék nagyon kétes és nem széles körben használják, macskáknak szedem.

Iszonyatos kolbász!

A kolbász megjelenésében nem a legfinomabb. Vékony, filmmel borított, szürke, felhős... A filmre nyomtatva: LLP "Madu" - főtt májkolbász, harmadik osztály. CE RK 1035-2006 KZA.07 / GI-0005 Összetevők: 2. osztály belsőségek, ér, sertéshéj, 1. osztályú liszt, fűszerek, konyhasó. Készült Kazahsztánban, Almatiban.

Vágjuk a kolbászt, nézd ... kellemetlen az illata ... furcsának tűnik, íze van ... ölj meg - nem fogom megenni!

A kolbász egyértelműen nem ehető, legalábbis a macska "vizsgálata" szerint - a macskák nem tévednek! És ezt a kolbászt nagy vonakodással eszik! Másodszor, valahányszor más - kemény, mint a gumi, majd folyékony kocsonyaként terjed ... aztán vannak benne néhány fűszer, aztán mások... de soha nem volt finom illata!

Mihail Dmitrienko
Almaty
2020